If he doesn’t appreciate your fruit jokes you let that mango.

oneliners

If he doesn’t appreciate your fruit jokes you let that mango.

, ,

What's your take ?

Categories

Menu